Besplatna savjetovanja vitaminsko - mineralnog sastava

 

BANJA LUKA

 

20.09. Apoteka Moja apoteka FIS, 16.00-19.00, Branka Popovića bb, 051/490 740

21.09. Apoteka Moja apoteka  BOSKA 2, 10.00-13.00, Trg Krajine 2, 051/213 208

21.09. Apoteka MOJA APOTEKA DELTA, 13.00-16.00, Bulevar Srpske vojske 8, 051/963 060

22.09. Apoteka Moja apoteka MERCATOR, 13.00-16.00,  Aleja Sv.Save 69, 051/314 275

    

TUZLA

 

20.09. Apoteka IBN SINA, 13.00-16.00, Stupine B9, 035/250-376

20.09. Gradska apoteka SLATINA Tuzla- dežurna,09.00-12.00,Ul.Albina i Franje Herljevića br.3,035/280 784

28.09. Apoteka SUPER TC BCC,  13.00-16.00, Mitra Trifunovića Uče 2, 035/281-555

     

BIHAĆ

 

20.09. Apoteka EUROVITAPHARMACIA CITY, 10:00-13:00 , Ul. Žrtava Srebreničkog genocida, 037/351-888

    

BRČKO

 

23.09. Apoteka HERBAFARM, 09:00-13:00, Reisa Džemaludina Čauševića 5, 065/600-637